Gayrimenkulün hukuki durumu uzman kişiler tarafından incelenir ve piyasa fiyatı ile emsal kira bedeli tespit edilerek tarafınıza sunulur.
Gayrimenkul değerleme hizmeti sunan değerleme uzmanı, gayrimenkulün tapu kaydı, belediyedeki bulunan belgeleri ile birlikte fiziki ve çevresel koşulları incelenerek elde edilen veriler tarafınıza sunulur. Ardından tüm bu bulguları da göz önünde bulundurarak gayrimenkulün değerleme günündeki piyasa değerini ve yaklaşık emsal kira bedelini, bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere göre belirler. Bu çalışmaları içeren rapor, basit ve anlaşılır bir formatta paylaşılır.

  • Satın alacağınız taşınmazın resmi kayıtlara göre konumu ile size gösterilen taşınmazın aynı taşınmaz olup olmadığını tespit ediyoruz.
  • Satın alacağınız gayrimenkulün; imar özellikleri, yapının imar şartlarına uygun inşa edilip edilmediği, yapı tatil zaptı gibi olumsuz bir durumun bulunup bulunmadığı, yapı kullanım izin belgesinin bulunması veya almasına engel teşkil edecek durumlar olup olmadığını inceliyoruz.
  • Konu taşınmazın projesine uygunluğunun tespitinin yapılması  ve size beyan edilen alanın doğruluğunu tespit ederek gerçek net ve brüt alan hesaplamalarını gerçekleştiriyoruz.
  • Konu taşınmaz üzerinde satışı etkileyecek şerh, beyan, ipotek, haciz vb. tapu incelemelerini yapıyoruz.
  • Konu taşınmaza yakın konumda yer alan benzer özellikteki taşınmazların ne kadar bedelle satışa sunulduğunun araştırması ve bölge incelemesini gerçekleştiriyoruz.

Gayrimenkul Değerleme Raporları, konusunda ve bölgede en az 10 yıl deneyimli ve Sermaye Piyasası Kurumu tarafından verilen Konut değerleme Lisansı ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı bulunan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları tarafından hazırlanmakta olup her türlü sorularınız için danışmanlığınızı üstlenmekteyiz.