HAKKIMIZDA

TERRA DANIŞMANLIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından “Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşlar” listesine alınmış ve  Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:35 sayılı sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin Kurulca Listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkındaki tebliğ çerçevesinde “Lisanslı Değerleme Şirketi” olarak faaliyette olan şirketlere çözüm ortağı olarak hizmet vermektedir.

Değerleme hizmetinde sunduğu raporları Uluslararası Değerleme Standartları (UDES) tarafından genel kabul görmüş ilkelere dayanarak alanında uzman, nitelikli meslek grupları ile hazırlamaktadır. Diğer yandan özel kurum ve kuruluşlar için hazırladığı değerleme çalışmalarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilen lisans belgesini kullanmaktadır.

TERRA DANIŞMANLIK, değerleme hizmetleri için gerekli personel ve altyapıyı zenginleştirme çalışmalarını sürekli olarak sürdürmekte ve gelişmektedir. İşletme, Şehir Bölge Planlama, Harita Mühendisi, İnşaat Mühendisi ve Mimar gibi meslek gruplarındaki uzman kadrosunun deneyimlerini, teknolojik yatırımların verdiği olanaklarla birleştirerek sektörde kendisine profesyonel düzeyde çözüm ortağı olarak yer bulmuştur.